Het verschil tussen een outplacementtraject en een Spoor 2 re-integratietraject

Soms kan het voorkomen dat een werknemer niet meer zijn of haar huidige functie uit kan voeren binnen een organisatie. In dergelijke gevallen zijn er verschillende trajecten beschikbaar om de werknemer te ondersteunen in het vinden van nieuw werk. Twee van deze trajecten zijn een outplacementtraject en een Spoor 2 re-integratietraject. In dit artikel zullen we deze twee trajecten nader bekijken en ook de Wet Verbetering Poortwachter bespreken, die van toepassing is op een spoor 2 traject.

Het outplacementtraject

Een outplacementtraject is een begeleidingstraject dat wordt aangeboden aan werknemers die ontslagen worden of van wie de functie komt te vervallen. Het doel van een outplacementtraject is om de werknemer te ondersteunen bij het vinden van nieuw werk buiten de huidige organisatie. Outplacement wordt meestal aangeboden door een extern outplacementbureau.

Tijdens een outplacementtraject wordt er gekeken naar de kwaliteiten, vaardigheden en interesses van de werknemer. Het outplacementbureau zal vervolgens helpen bij het opstellen van een nieuw cv, het voorbereiden van sollicitatiegesprekken en het zoeken naar passende vacatures. Daarnaast wordt er vaak aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkeling en het vergroten van het zelfvertrouwen.

Het spoor 2 re-integratietraject

Een Spoor 2 re-integratietraject is gericht op werknemers die door bijvoorbeeld ziekte of een arbeidsongeval hun huidige werk niet meer kunnen uitvoeren, maar nog wel arbeidsvermogen hebben. Dit traject zal worden gestart nadat het re-integratietraject in het eerste ziektejaar, het zogenoemde Spoor 1 traject, niet succesvol is geweest of er nog geen concreet zicht is op herstel of terugkeer in eigen of ander werk binnen de organisatie.

Het doel van een Spoor 2 re-integratietraject is om de werknemer te begeleiden naar passend werk bij een andere werkgever. Net als bij een outplacementtraject wordt er gekeken naar de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer. Er wordt gezocht naar geschikte functies en werkgevers die rekening houden met de beperkingen van de werknemer. Het re-integratiebedrijf zal de werknemer ondersteunen bij het solliciteren en het vinden van passend werk.

De Wet Verbetering Poortwachter

Bij een Spoor 2 re-integratietraject hebben we te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet heeft als doel om werknemers die langdurig ziek zijn te ondersteunen bij het vinden van passend werk. De wet legt verantwoordelijkheden neer bij zowel de werkgever als de werknemer om re-integratie mogelijk te maken.

De werkgever moet tijdens de ziekteperiode voldoen aan verschillende verplichtingen, zoals het opstellen van een plan van aanpak, het aanbieden van passend werk en het begeleiden van de werknemer bij de re-integratie. Indien het Spoor 1 re-integratietraject niet succesvol is, moet de werkgever een Spoor 2 re-integratietraject aanbieden.

Een outplacementtraject is gericht op niet zieke werknemers die niet meer in hun huidige functie kunnen blijven bij dezelfde werkgever, terwijl een Spoor 2 re-integratietraject specifiek is ontworpen voor zieke werknemers die hun huidige werk niet meer kunnen uitvoeren, maar nog steeds arbeidsvermogen hebben. Beide trajecten hebben als doel om de werknemer te ondersteunen bij het vinden van nieuw werk, zij het binnen een andere organisatie (outplacementtraject) of bij een andere werkgever (Spoor 2 re-integratietraject). De Wet Verbetering Poortwachter is van toepassing bij het 2e spoor traject en legt verantwoordelijkheden bij zowel de werkgever als de werknemer om re-integratie mogelijk te maken.

https://spoor2reintegratiespecialist.nl